XVR przywracanie hasła fabrycznego.


1. Wyłączyć zasilanie rejestratora i rozkręcić go.
2. Od wewnętrznej strony na pionowej płycie czołowej elektroniki są 3 kołki pin,
na dwóch jest włożona zwora. Przełożyć ją na sąsiednie kołki.
3. Włączyć zasilanie, poczekać, aż rejestrator wystartuje i pokaże się ekran
logowania.
4. Przy włączonym zasilaniu przełożyć zworę w poprzednią pozycję.
5. Po tej operacji można się zalogować domyślnym użytkownikiem i hasłem
(admin/888888).