Czym właściwie zajmuje się komornik?

komornik sądowy mielec

Czym właściwie zajmuje się komornik?

Zawód komornika sądowego często kojarzy się ludziom nieprzyjemnie. Wynika to z faktu, że większość z nas patrzy na ten zawód z perspektywy dłużnika. Pamiętajmy jednak, że komornik egzekwuje należności dla wierzyciela działając zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu.

Kim jest komornik?

Komornik to funkcjonariusz publiczny podlegający Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, działający przy sądzie rejonowym. Komornik zalicza się do profesji w obrębie grupy do której zaliczamy między innymi sędziów czy prokuratorów. W przeciwieństwie jednak do nich, komornik jest przedsiębiorcą, który prowadzi kancelarię na własny rachunek. Zadania komornika regulowane są Ustawą o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornicy zajmują się:

– egzekucją długów na podstawie wyroku sądowego,

– przeprowadzaniem spisu inwentarza,

– sporządzaniem protokołu stanu faktycznego,

– doręczaniem zawiadomień sądowych oraz innych dokumentów na wniosek organizatora licytacji,

– sprawowaniem nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami.

Czy komornika sądowego można wybrać?

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: o egzekucję nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Jak zidentyfikować rewir i wybrać komornika sądowego?

Zidentyfikowanie rewiru komornika jest stosunkowo proste ponieważ każdy komornik jest zobligowany do posługiwania się nazwą której enumeratywne wymogi reguluje ustawa. To dzięki temu w nazwie kancelarii zawarta jest nazwa sądu dla którego jest właściwy. Tak jak np. Komornik Sądowy Mielec – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Błażej Piątek Kancelaria Komornicza nr VII w Mielcu. Dodatkowo np. Komornik Błażej Piątek podaje także dokładną właściwość na swojej stronie internetowej, dzięki czemu można dokładnie określić jaki rewir ma dany komornik sądowy np. Komornik Sądowy Mielec.

Aby wybrać komornika wierzyciel musi złożyć, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.) Treść oświadczenia można znaleźć między innymi na tej stronie.

Aby być na bieżąco z takimi ciekawostkami koniecznie regularnie sprawdzaj naszą stronę.