Komornik Online – oprogramowanie

Komornik

Komornik Online – oprogramowanie

Komornik jako funkcjonariusz publiczny

Komornik to zawód, z którym raczej nie chcemy mieć wiele wspólnego… Niestety często jednak zdarzają się sytuacje, w których sami jesteśmy poszkodowani i ten właśnie funkcjonariusz stanowi dla nas ostatnią nadzieję na ściągnięcie wierzytelności od dłużnika. Komornik sądowy na podstawie aktów notarialnych i wyroków sądowych może zastosować określone środki przymusu, aby wyegzekwować należności dla wierzyciela z majątku dłużnika. Profesja ta na pewno nie należy do łatwych, ze względu oczywiście na charakter pracy. Często bowiem dochodzi do sytuacji nerwowych spięć, a nawet agresji ze strony odwiedzanych osób. Dlatego też osoba prowadząca egzekucję komorniczą poza umiejętnością logicznego myślenia musi być odporna na tego rodzaju stres. Ponadto niezwykle istotna w tej pracy pozostaje znajomość prawa, którą poprzedza odpowiednie wykształcenie. Obecnie komornicy mogą w swoich czynnościach egzekucyjnych liczyć na wsparcie wielu systemów teleinformatycznych, do których posiadają bezproblemowy dostęp. Dla przykładu są to: PUE ZUS, e- SĄD, CEIDG, CEPiK, ePUAP i tak dalej.

 

Praca komornika w dobie systemów teleinformatycznych

Dodatkowym narzędziem w obecnym świecie wspierającym komorników jest nowoczesne oprogramowanie pod nazwą Komornik Online. Dzięki niemu pracownicy kancelarii, jak również wierzyciele, dłużnicy i pełnomocnicy mogą dzięki przeglądarce internetowej posiadać dostęp do danych konkretnej sprawy. Oczywiście serwis, podobnie jak i inne programy komputowe, funkcjonuje 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Jest to jak najbardziej bezpieczna forma wymiany informacji pomiędzy samą kancelarią komorniczą a uczestnikami postępowania egzekucyjnego. W serwisie tym istnieje ponadto możliwość nadawania dłużnikom i wierzycielom uprawnień to tylko określonego zakresu danych. Czyli do spraw, w które są oni bezpośrednio zaangażowani. Z takowego rozwiązania, jakie oferują nowoczesne narzędzia wynika wiele korzyści zarówno dla komornika jak i wierzycieli. Między innymi następuje natychmiastowy przesył danych, co znacznie ułatwia komunikację, a dodatkowo zostają ograniczone koszty prowadzenia sprawy. Kancelaria przed wykupieniem licencji może także liczyć na wsparcie, to jest szkolenie z obsługi wspomnianego serwisu.